تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      یادداشت های اهور (یادداشت های منصوره اشرافی درباره هنر و ادبیات)
یک شعر _ از کتاب ( و خنیاگران...) نویسنده: - شنبه ۱۳۸۸/٥/۳۱

 وقتی

 

 

و قتی که یاس و سنبل و نارنج

دهان زندگی را

                        این چنین

                                    سرشار می کنند

و در صفای دمدمه صبح

آواز سبکبارانه گنجشکان

بر جان زندگانی

            این چنین

                        غوغا می افکنند،

هستی ستودنیست

امید بر بهیش

ارزیدنی ست

حرفی ز عشق

زیبا شنیدنی ست.

 

حسین جوان

بر گرفته از کتاب ( وخنیاگران...

 

_______

مطالب مرتبط

شاعر کتاب ( و خنیاگران...) به همین راحتی و سادگی از زندگی دست شست.

  نظرات ()
یک شعر _ از کتاب ( و خنیاگران...) نویسنده: - جمعه ۱۳۸۸/٥/۳٠

 

                                         حیات

 

 

چون شفق خندید

                        ستاره پریشان شد،

و گل، به تواضع

                        قامت کشید.

 

 حسین جوان

بر گرفته از کتاب ( و خنیاگران ...

 

____________

مطالب مرتبط

شاعر کتاب ( و خنیاگران...) به همین راحتی و سادگی از زندگی دست شست.

         

  نظرات ()
یادبود شاعر نویسنده: - جمعه ۱۳۸۸/٥/٢۳

  نظرات ()
شاعر کتاب (و خنیاگران ...) به همین راحتی و سادگی از زندگی دست شست نویسنده: - پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٢

حسین جوان  (همسرم) در گذشت.

 در سرزمینی که مرگ ارزان و فراوان است

 

خروش،                        

            کف به لب آ ورده

و نعره های کشنده ی بی جواب

به ناگزیر،

رگ و پی و جگر را

                        آماده می کند

                        به کار سازی.

 

چرخ، به آرامی می پروراند

            و خاک می کند

و خنیا گران چه غمین

پرده می کشند

            بر اسرار این فریب.

                                            حسین جوان

  نظرات ()
یک نقاشی نویسنده: - یکشنبه ۱۳۸۸/٥/۱۸

 

 

تابلوی نقاشی با عنوان (  ) اثر منصوره اشرافی

 رنگ و روغن بر روی بوم 

اندازه _ ۶٠ در ٨٠ سانت

  نظرات ()
یک نقاشی نویسنده: - جمعه ۱۳۸۸/٥/۱٦

 

تابلوی نقاشی با عنوان ( اندوه ) اثر منصوره اشرافی

 رنگ و روغن بر روی بوم 

اندازه _ ۶٠ در ٨٠ سانت

  نظرات ()
یک نقاشی نویسنده: - پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٥

 

تابلوی نقاشی با عنوان ( سکوت سپری شده) اثر منصوره اشرافی

 رنگ و روغن بر روی بوم 

اندازه _ 100 در 70 سانت

  نظرات ()
یک نقاشی نویسنده: - چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٤

 

تابلوی نقاشی با عنوان ( ) اثر منصوره اشرافی

 رنگ و روغن بر روی بوم 

اندازه _ 100 در 70 سانت

  نظرات ()
یک شعر _. نویسنده: - جمعه ۱۳۸۸/٥/٢

 

***

 

 

خواهش روییدن

و تمنای مرگ

در جدالی نابرابر .

 

مددی کن

مرا ،

   ای بهار !

 

 

  نظرات ()