تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      یادداشت های اهور (یادداشت های منصوره اشرافی درباره هنر و ادبیات)
سخنی با خواننده دیدگاه نویسنده: - چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥

سخنی با خواننده دیدگاه گوش کن
به صدای دوردست من
در مه سنگین اوراد سحرگاهی
و مرا در سکوت اینه ها بنگر
که چگونه باز با ته مانده های دستهایم
عمق تاریک تمام خوابها را لمس می سازم شماره آینده دیدگاه - ماه فوریه 2011-، بخش عمده ای از مطالب به "فروغ فرخزاد" اختصاص خواهد داشت .
از دوستان و خوانندگان دیدگاه دعوت می شود که نوشته ها و دیدگاه های خود را که به نحوی به فروغ مربوط می شود برای هر چه پر باری دیدگاه، ارسال کنند.
دیگر اینکه از دوستان تقاضا مندم که اگرمطلبی را در جای دیگری  درج کرده و یا برای سایت دیگری ارسال کرده اند به طور هم زمان آن را برای دیدگاه نیز نفرستند و یا بر عکس اگر مطلبی را برای دیدگاه ارسال کرده اند متعاقبا و به طور هم زمان آن را برای درج در جای دیگری ارسال نکنند. هر چند که معتقد به این نیستم که الزاما مطلب درج شده در دیدگاه باید حتما و لزوما دست اول باشد، اما به این معتقدم که لااقل در فاصله چاپ میان یک مطلب در چندین جای مختلف بهتر است فاصله زمانی مطلوب رعایت شود.همچنین از همراهانی که با دیدگاه تا اینجا بوده اند سپاسگزارم  و به تداوم و نیز همراهان تازه تر امید بسته ام.


دیدگاه

  نظرات ()
دیدگاه هنری ادبی چهارم منتشر شد نویسنده: - شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱

دیدگاه هنری ادبی


دیدگاه هنری ادبی

Simone de Beauvoir
1908- 1986·       خوان میرو- Joan Miró

 

  نظرات ()
شکل نویسنده: - شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤

 

هر زندگی شکلی دارد.

شکل های زندگی مختلف است. بعضی زندگی ها یک خط راست افقی است بعضی ها اریب رو به بالا یا پایین بعضی ها خط عمودی بعضی ها خط شکسته بعضی ها خطوط زیگزاک بعضی ها خط منحنی  و بعضی زندگی ها دو سر خط شان به هم می رسند مثل یک دایره.

  نظرات ()