تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      یادداشت های اهور (یادداشت های منصوره اشرافی درباره هنر و ادبیات)
شعر نویسنده: - دوشنبه ۱۳٩٤/۸/٢٥

دیواری فرو پاشیده
ویرانه ای, بر جا

بوم ، خوش آواز
بر بام

ماه بر آسمان
مهتابی سرد, می پاشد

باغ, سوخته
و درختان عطشان

پرنده ای تنها
سر در بال خویش
با زخمی در آواز فرو خورده اش.
---------------------------------------
منصوره اشرافی

  نظرات ()
هر دم ارین یاغ بری می رسد نویسنده: - شنبه ۱۳٩٤/۸/۱٦
به طور کاملا اتفاقی به چند سایت بر خوردم که در آن دانلود کتابهایم را می فروختند! 
 آیا نباید اینگونه کارها ( ارایه نسخه اینترنتی و فروش آن ) با رضایت و اطلا ع نویسنده انجام بشود؟ واقعا من نمی دونم " کپی رایت" و حق نویسنده و این جور چیزها، معنی اش چیست و به چه درد می خورد؟ 
اینهم چند تا آدرس همان سایت های کذایی:
http://ejatekok.com/content/rtf-book-receive-ashrafi-mansoureh-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
---------------------------------------------------------------
http://ejatekok.com/content/rtf-ebook-enjoy-ashrafi-mansoureh-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86
-----------------------------------------------------------------
http://bulgaria-holiday-accommodation.com/content/%D9%85%D8%B9%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-free-get-ashrafi-mansoureh-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-ebook
---------------------------------------------------------------------
http://flourshur.com/content/ashrafi-mansoureh-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-easy-unbelievable-electronic-book
------------------------------------------------------------------
http://flourshur.com/content/ashrafi-mansoureh-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B4%D8%AF-free
  نظرات ()
  نویسنده: - جمعه ۱۳٩٤/۸/۱٥

"ستیز"

سُر می‌خورم
اعماق آب‌های تاریک را
در گذرگاهی 
از صدای تو
و خون تازه می‌دود رگ‌ها را
آن‌گاه که قلب،
می‌داند که پیوسته باید در ستیز باشد
برای ماندن.
-------------
منصوره اشرافی

  نظرات ()
  نویسنده: - دوشنبه ۱۳٩٤/۸/۱۱

 

ومن روئینه تنم
نه چو نان اسفندیار 
و آن دیگر
که به پاشنه بمرد

من روئینه تنم
اینک،
زیرا که به درگاه دوستی 
ایستاده ام
و تمامی پیکرمرا 
عشق انباشته است

سرفراز و قامت افراشته
بر درگاه مهر
در آماج تیرهای زهر آگین.
_____
منصوره اشرافی- تاریخ سرودن شعر، 1360
چاپ شده در کتاب " خورشید من کجاست؟" 1384

  نظرات ()
  نویسنده: - یکشنبه ۱۳٩٤/۸/۱٠

یادی از " حسین جوان" شاعر کتاب" و خنیاگران..."
-------------------------------------

خروش، 
کف به لب آ ورده
و نعره های کشنده ی بی جواب
به ناگزیر،
رگ و پی و جگر را
آماده می کند
به کار سازی.

چرخ، به آرامی می پروراند
و خاک می کند
و خنیا گران چه غمین
پرده می کشند
بر اسرار این فریب.
__________________
حسین جوان
کتاب " و خنیاگران..." منتشر شده در سال 1384

                                     http://www.rendaan.com/search/label/Hossein%20Javan
                                    ماهنامه " رندان" و یادی از شاعر

 

  نظرات ()
  نویسنده: - جمعه ۱۳٩٤/۸/۸

.

آهو،
به حسرت
آهی کشید.
گل آبزی زشت
در برکه نگریست.

باریکه ی نوری
لرزان از شکاف در
به درون خزید.

چه کسی خواند
ترانه ای از عشق؟
چه کسی؟

____________
منصوره اشرافی

  نظرات ()
  نویسنده: - جمعه ۱۳٩٤/۸/۸

وقتی به شعر فکر می‌کنم
شب و تیغ و سرخی می‌آید

وقتی به زندگی فکر می‌کنم
گستاخی سروها می‌آید
و زخم تبر

وقتی به شب فکر می‌کنم
بیداد و ظلمت و زمستان می‌آید

این روزگار من است.
_______________
منصوره اشرافی

 
 
 
  نظرات ()
  نویسنده: - دوشنبه ۱۳٩٤/۸/٤


در جنگلی متروک
کپه ای خاکستر
از خاطرات من.

از یادها رفته ام.
عشق،
خاکستر شده
کودکی،
خاکستر شده
شور،
خاکستر شده
سامان،
خاکستر شده.

جنگل متروک
و از یاد رفته ی
هستی ام.

منصوره اشرافی
از کتاب " این تاج خار"- نشر مینا 1386

 
 
 
  نظرات ()
از کتابهای تاره منتشر شده نویسنده: - جمعه ۱۳٩٤/۸/۱

از کتابهای تاره منتشر شده

 

  نظرات ()