تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      یادداشت های اهور (یادداشت های منصوره اشرافی درباره هنر و ادبیات)
تنها مرده ها، عزیزند نویسنده: - چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۳

اندر بابِ خودکشتن  "سمانه مرادیانی"  ها  و امثال او

و نیز همه سمانه مرادیانی هایی که هنوز زنده اند

 

 

ما که بودیم، نبودیم کسی،

کشت ما را غم بی همنفسی

تا که رفتیم، همه یار شدند،

خفته ایم و همه بیدار شدند

قدر آئینه بدانیم چو هست

نه در آن وقت که افتاد و شکست

در حیرتم از مرام این مردم پست

این طایفه ی زنده کش مرده پرست

تا هست به ذلت بکشندش به جفا

تا رفت به عزت ببرندش سر دست

 

شاعر - ناشناس

  نظرات ()