تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      یادداشت های اهور (یادداشت های منصوره اشرافی درباره هنر و ادبیات)
یک شعر یک نقاشی - ماهنامه گذرگاه نویسنده: - شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸

 

نقاشی از منصوره اشرافی

 نقاشی از منصوره اشرافی_ رنگ و روغن بر بوم- 50*70

 

غربت

 

دنیا غریب است
هیچ خورشیدی، دیروزی نیست
و اینجا
هیچ خورشیدی،
نیست
تا آفتابش
جامه ی برهنگی مان باشد

اینجا
در نیستی
نیست تریم
و در گم شدن
گم تر.

دنیا غریب است
و غربت ما،
غریب تر.

 

منصوره اشرافی

از مجموعه در حال انتشار  "دریغا از عشق"

 

  نظرات ()
یک شعر نویسنده: - یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٧

 

یک شعر در ماهنامه گذرگاه شماره خرداد ماه

  نظرات ()
زیر هر سنگ نویسنده: - جمعه ۱۳٩۱/٢/۱

 

 لینک  نوشته من  با عنوان-" خروج"  نقبی به ساحت تفکر -درشماره 126 ماهنامه گذرگاه

 

 

زیر هر سنگ، روی هر برگ و پشت هر درخت، در میان ابر ها و بادها نا کجا آبادهایی نهفته است

 

همه جا سر شار از حس. 

 

 وا رهان آنان را از نا شناختگی، با یقینی نا زدودنی، به جهانی آرمانی.

  نظرات ()
یک شعر نویسنده: - جمعه ۱۳۸٧/۸/۳

 

 .

هرگز نشناختیم

هرگز نکاشتیم

هرگز نخندیدیم

هرگز نرفتیم،

جز با تزویر

جز علفهای هرز

جز رو به سوی مرگ

پشت به روشنی .

 

 

ماندیم

گریاندیم

ویران کردیم

در سیاهی و تباهی

 

ما

 قابیلیان!

 ۱۳۶۷

 

ــــــــــــــــــ

شماره ۸۴ماهنامه گذرگاه منتشر شد.

مقاله ای از من که در آن نگاهی انتقادی به جایزه شعر زنان شده  تحت عنوان" تفکیک ارزش گذاری ادبی به زنانه و مردانه" را در این شماره گذرگاه می توانید بخوانید. 

 ____________

شماره ۵۶ ماندگار ویژه شعر و داستان نیز منتشر شد.

چند شعر کوتاه را نیز در این شماره ماندگار  می توانید بخوانید.

 

  نظرات ()