یک شعر- یک نقاشی

رتگ و روغن بر بوم_ منصوره اشرافی 1388

نقاشی رنگ و روغن بر بوم_ 100 در 70 سانت

منصوره اشرافی

 

 

قرار
گویا، چنین قراری نیست

که پیله،

بشکافد

تا پروانه ای بی نظیر

بهار را،

به آفتاب و پرواز سپارد.


بی خودی دلخوشم

به تعبیر کفش ها،

سفرهای دور و دراز

و بافتن رویاها.


این تارهای تنیده ی تنهایی

سر انگشت هیچ ساحری

روزن ِ نور را،

نخواهدش تاباند.


تو به همان تنهایی خود

من در این پیله ی، خویشتن


ما همه تنهاییم.

 

منصوره اشرافی

/ 0 نظر / 6 بازدید