یک شعر _هست شب

هست شب یک شب دم کرده و خاک

رنگ رخ باخته است.

باد؛نو باوه ی ابر؛از بر کوه

سوی من تاخته است.

               *

هست شب ؛همچو ورم کرده تنی گرم دراستاده هوا؛

هم ازین روست که نمی بینداگر گمشده ای راهش را.

               *

با تنش گرم؛بیابان دراز

مرده را مانددر گورش تنگ

به دل سوخته ی من ماند

به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب!

هست شب. اری؛شب.

 

***************************************

 

 

نیما یؤشیج شاعری که کمتر مورد توجه قرارمیگیرد.چرا؟الان که در ماه دی هستیم ماهی که در آن در سال ۱۳۳۸ چشم از جهان فرو بست؛بهتراست بیشتر از او یاد کنیم.زبان نیما زبان خاصی است .زبانی است که در وهله اول کمتر مخاطب را جلب میکند .زبان نیما احتیاج به ؛درست خواندن ؛تعمق ؛و ادراک دارد.شعر نیما شعری است که باید یه عمق مفهوم آن نزدیک شد تا بتوان از آ ن لذت برد.در فرصت های بعدی بیشتر از نیما خواهم گفت.

/ 0 نظر / 8 بازدید