شعر

جایتان سبز، ای سرسبزان غریب
که به روییدن می اندیشید
و به خوابی سرخ

سرسبزان غریب
بر تاراج خزان
شوریدند، نه

باغچه طلوع کرد
در اندیشه شان
و فرو ریخت، از نرده ی نور
عشق
فواره کشان.
--
منصوره اشرافی- از کتاب«سکوت سپری شده»

/ 0 نظر / 66 بازدید