تکرار تاریخ

 

 

تاریخ همیشه تکرار حادثه هاست و همیشه از چند نوع واقعه مشخص شکل گرفته که بارها و بارها در طی قرون و اعصارمکرر شده اند ؛فقط با این تفاوت که کار گردان تاریخ هنر پیشه هایش را عوض کرده است

 

 

 

در آ غاز دو تن بودند . با هم و پیوسته .متخد و هم دوش ؛یگانه و دوستدار هم.هابیل و قابیل را می گویم .

اما قابیل خود قابیلی نماند ؛بلکه در هیات هابیل ظاهر گشت.

قابیل هابیل را فدای ماندن خویش کرد و این قصه همیشه تاریخ باقی ماند

/ 0 نظر / 6 بازدید