آنها دشمنان امیدند عشق من

 

آنها دشمنان امیدند، عشق من

دشمنان زلالی آب

و درخت پر شکوفه

دشمنان زندگی در تب و تاب.


آنها بر چسب مرگ با خود دارند

- دندانهایی پوسیده و گوشتی فاسد-

بزودی می میرند و برای همیشه می روند


آری عشق من

آزادی

نغمه خوان

در جامه نوروزی

بازو گشاده می آید

آزادی در این سر زمین.

 

دسامبر ١٩۴۵ _ ناظم جکمت

بر گرفته از کتاب " تو را دوست دارم چون نان و نمک" ترجمه احمد پوری

/ 0 نظر / 7 بازدید