سو نامی جهان بورژوازی کی فرا می رسد؟

 

 

در جهان بورژواها مرگ  به مانند پدیده ای است نادر، بزرگ و عظیم...

در جهان فقرا مرگ پدیده ای است عادی، روز مره، پیش پا افتاده و اغلب مبتذل.

در جهان فقیر زلزله، سیل، جنگ، قحطی،...مرگبار و فاجعه آمیز است.

فقرا آسیب پذیرند و در مقابل بورژواها در مقابل پدیده های طبیعی پوست کلفت ترند...

بورژوازی نمرده است . مرده است؟

بورژوازی پوست کلفت تر از این حرفهاست که به آسانی بمیرد. بورژوازی تمام امکانات، تمام قدرت و تمام ثروت را دارد که بتواند نمیرد !

بورژوازی نابود نمی شود، آن هم به وسیله  شکم های گرسنه...

/ 0 نظر / 5 بازدید