یک شعر

دریا را

آب می بَرَد

و پرنده را

پرواز.

برای رهایی

خویشتن را باید

به کدامین، سپردن؟

باید به سنگ ها نپیوست

باید به سنگ ها نپیوست

حتی ، هنگامی که خورشید

هراسش را پنهان می سازد.

منصوره اشرافی- از کتاب« این تاج خار»

/ 0 نظر / 52 بازدید