سالینجر و مهراوه و حقوق بشر و و و

۲۸ مهر تولد مهراوه است.بهش تبریک می گم.

 

---------------------------------------

*سالینجر به فردی که از او پرسیده بود :آیا مایل است که از (ناتور دشت)فیلمی ساخته شود ؟جواب داده است که:می ترسم (هولدن) ناراحت شود.

هولدن کالفید قهرمان داستان ناتور دشت اثر سالینجر است .

او پسری است که با همه چیز و همه کس رو راست است و احساسات خود بی کم و کاست باز گو می کند .شهامت خاص او در بیان همین احساسات است و اینکه به خود دروغ نمی گوید و خودش را گول نمی زند . او از کسانی که بدش می آید و از کسانی که خوشش می آید به درستی علتش را می داند.

هولدن پیامبری است بدون ابهت و شکوه و جلال . هر یک از ما در درونمان هولدنی داریم که سر کوبش می کنیم.تحقیرش می کنیم .ازش ایراد می گیریم .مسخره اش می کنیم و سپس در نهایت بدور می افکنیمش.

هولدن سمبل و نماد راستی و درستی در جامعه ای است که سراسرش را دغلبازی وپشت هم اندازی و دوز و کلک فرا گرفته و او کسی است که نمی خواهد نابود شود.

یا باید هولدن کالفید بود و یا یکی از آنها که در برابر اویند!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نمی دانم الان که حرف حقوق بشر و این جور چیزهاست آیا محکمه ای هست که انسانهایی که جامعه زندگی آنها را فنا کرده است به ان دادخواست بدهند و تاوان عمر بر باد رفته خود را باز پس بگیرند؟

/ 0 نظر / 6 بازدید