یک شعر_ .

 

 .

 

در دور دست ها

آواز زنجره

 

شاخه در شاخه تنیده

درختان فندق

 

گلهای رنگا رنگ

کوچک و خرد

گمنا م و نا شناخته

 

 

 

فراموش خواهم کرد

همه ی هستی را .

 

 

 

اینجا، زمان ایستاده

باد نمی وزد

و من

       خواهم دوید

                سر تا سر گندمزار را.

 

1376

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید