از هر جایی چیزی

غرور و خود خواهی دو تا صفت مشخصه ادمهاست که اکر اینها را نداشت نمیدانم ایا در قالب فرشته ها ظاهر میشد یا نه؟

نمیدونم چرا اغلب ادمها این قدر از خود متشکر تشریف دارند وفکر میکنند عالم دهرند و نابغه دوران .خب البته اعتماد به نفس داشتن هم چیز خوبیه!!!!

حالا خدا نکند که این چند تا صفتی را که در بالا برشمردم باهم جمع شود که اغلب هم همین طور است.

شبیه سازی:احزاب جمهوری خواه در رده سگ سانان واحزاب دمکرات در رده گربه سانان وطرفداران محیط زیست در رده پرندگان قرار دارند!(با عرض معذرت از کلیه حیواناتی که نام بردم)

/ 0 نظر / 6 بازدید