نگاهی به کتاب (روسپییان سودا زده من ) مارکز

نگاهی به کتاب (روسپییان سودا زده من ) مارکز

"عشق، بهانه ای برای زیستن"

 عنوان نوشته ام است   در مورد کتاب (روسپییان سودا زده من ) مارکز

about :Memories of My Melancholy Whores /Gabriel García Márquez

این مطلب رادر سایت ماندگار می توانید بخوانید 

 

 لازم به ذکر است که من ترجمه کاوه میر عباسی را که توسط دوست عزیزی بهم هدیه شده است را بیشتر می پسندم و استفاده از ترجمه اینترنتی کتاب فقط به خاطر سهولت در کار بوده است.

 

ــــــــــــــــــــــــ

یک بنده خدایی سرچ کرده بود: (نویسنده کتاب وحشی بافقی)! و اومده بود سایت من

/ 0 نظر / 6 بازدید