تبریک ! همسویی اعضای آکادمی اسکار با بررسی کنندگان وزارت ارشاد

در خبری  از قول وزیر ارشاد خواندم که صدور مجوز برای فیلم "جدایی نادر از سیمین"اصغر فرهادی و موفقیت های این فیلم درجشنواره فیلم فجر سبب معرفی این فیلم به جهان بوده است.

به نظر من این نظر وزیر ارشاد مشت محکمی! بر دهان آنهایی است که معتقدند صدور مجوز برای آثار هنری و ادبی از طرف وزرات ارشاد باعث رکود و افت و سانسور  در عرصه هنر و ادب می شود چرا که می بینیم درست بر عکس آنچه فکر می کنند باعث موفقیت  و اقبال و توجه حتی در سطح دنیا هم می شود.

بنابراین هنرمندان و نویسندگان گرامی! بعد از این کاسه کوزه ها را بر سر وزارت ارشاد و اداره صدور مجوز آن نشکنید. خودتان که ملاحظه می کنید که چطور یک فیلم بعد از گذشتن از همه ی" این جاها" و گرفتن جایزه های متعدد از " آن جاها"، چطور به اسکار دست یافت.

اگر شما می خواهید به عرصه  جهانی و مجامع هنری جهانی دست پیدا کنید و احیانا نوبل ادبی و چیزهای دیگری مشابه آن را دریافت کنید، لطفا از کانال وزرات ارشاد و جشنواره دهه فجر و مشابه های آن اقدام فرمایید.

/ 0 نظر / 7 بازدید