رندان ماه سپتامبر

شماره جدید سایت ادبی رندان ویژه ماه سپتامبر منتشر شد.

 سه شعر  از من  در رندان این ماه است. 

ـــــــــــ

جهت

این منم

خفته در زیر بار هرم ها

مومیایی شده،

از عشق.

 

عقربه های قلبم

میزان شده

چون تپش های قطب نما

 رو به سوی تو می ایستد.

/ 0 نظر / 4 بازدید