یک شعر _ آنها عشق را کشته اند

آنها عشق را کشته اند

و مردانی را که عشق می باختند.

آنها ترانه را کشته اند

و کسانی را که ترانه می خواندند.

 

آری، آنها هر چه را که در زمین محبوب

لازم بوده است کشته اند

اما نه گل کوچکی را

که هنوز نشکفته است.

 

خسوس لوپس پاچه کو _ ترجمه قاسم صنعوی

/ 0 نظر / 102 بازدید