یک شعر

 

شعری برای یک عکس از جنگ

------------------------------------------

 

چه راحت و آرام
در میان دشت زیبا
_ بر خاک فتاده _
خفته بودند
مرد و زن و کودک.

و پیراهنی خون آلود
آن سوترها
سبزی یک دست علف را
خدشه دار کرده بود.

مردگان زیبا!

 

منصوره اشرافی- از کتاب «این تاج خار»

/ 0 نظر / 7 بازدید