دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

 

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
ما را، ز جام باده گلگون خراب کن

خورشید می، ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می‌طلبی، ترک خواب کن

روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند
زنهار، کاسه سر ما پرشراب کن

ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده، صافی خطاب کن

کار صواب، باده پرستیست حافظا
برخیز و عزم جزم، به کار صواب کن

حافظ

/ 0 نظر / 8 بازدید