نابود کردن من

 

 

 

به نظر من تعریف یک زندگی سعاد تمند عبارتست از :

هماهنگی ابلهانه مشترک.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

چگونه می توان «من» را نابود کرد:

 

اگر می خواهید« من» را نابود کنید ٬ اگر می خواهید هویتتان را از بین ببرید ٬اگر می خواهید هدفها و آرمانهایتان را به فراموشی بسپارید ٬یک نفر دیگر را خیلی صادقانه با زندگیتان شریک کنید ...ولی اگر همه این چیزهایی را که گفتم دوست دارید و نمی خواهید از دست بدهید ۲ راه وجود دارد٬ یا اینکه آن «دیگری »را فدا کنید (یعنی بخواهید برایتان فداکاری کند.) و یا اینکه اصلا به کلی کنارش بگذارید . که در نهایت این ۲ راه به یک راه ختم می شود ندیده گرفتن دیگری...

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آلبر کامو:

(وقتی جنایت به دلیل وضع شگرف و واژگونه زمانه ما جامه بی گناهی می پوشد؛ بی گناهی باید ثابت شود.)

/ 0 نظر / 6 بازدید