یک شعر _ نه!

 

 

 

.

 

 

 

نه !

من این نقش را نمی خواهم .

 

آیا می توان 

             فریاد زد.

آیا می توان؟

 

 

تلخی رهایم نمی کند

تلخ کام

تلخ رو

تلخ زیستن

تلخ مرگ

 

 

چرا نقشم همه تلخ بود؟

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید