دیدگاه هنری ادبی دهم منتشر شد.

دیدگاه هنری ادبی دهم با آثاری از :

احمد نجفی، اکتاویو پاز، بیژن جوانفر، پل الوار، پُل سِزان، سهراب سپهری، شهریار گلوانی، علیرضا ذیحق، علیرضا عطاران، فرهاد فرهادپور، کافیه جلیلیان، گابریلا میسترال، محمد حسن صفورا، محمد رضا شفیعی کدکنی، محمد محمودی، محمود معتقدی، منصوره اشرافی، مهدی اخوان ثالث، مهراوه جوان، مهرسان جوان، موسا مقدم، میثم شمسی پور، ناصر علی زاده، نصرت الله مسعودی، نیاز یعقوبشاهی، نیما یوشیج، هانریش بل

http://diddgah.blogspot.com


شام آخر - علیرضا عطاران
دیالکتیک تنهائی - اکتاویو پاز
بگو حال من خوب نیست - کافیه جلیلیان
ســرباز - کافیه جلیلیان
لطفن ننویس - علیرضا ذیحق
شما یل روی تو و/ خیا ل نیلوفری د ربا د ! - محمود معتقد ی
آ نکه د ریا را / هنوز می نویسد - محمود معتقدی
شورم را - سهراب سپهری
خواب ماگنولیا - محمد حسن صفورا
فانوس دریایى - بیژن جوانفر
دوستی - فرهاد فرهادپور
وجودی نامهربان - فرهاد فرهادپور
چای زمستانی - احمد نجفی
شعری بی عنوان - بیژن جوانفر
شعری بی عنوان - ناصر علی زاده
دل فولادم - نیما یوشیج
شعری بی عنوان - ناصر علی زاده
شعری بی عنوان - میثم شمسی پور
برای پدرم - میثم شمسی پور
تنگ تر در آغوشم - گابریِلا میسترال
سخنرانی گابریلا میسترال در مراسم نوبل - ترجمه مهراوه جوان
درک زیبایی توسط ماشین - مهرسان جوان
ناگه غروب کدامین ستاره ژرفای شب را چنین بیش کرده ست ؟ - مهدی اخوان ثالث
خنده - هاینریش بُل ترجمه- نیاز یعقوبشاهی
آزادی - پل الوار ترجمه- نیاز یعقوبشاهی
نابرابری از دیدگاه روسو و مارکس - شهریار گلوانی
حال آقای کشوری - نصرت‌الله مسعودی
شعری بی عنوان 1 - موسا مقدم
شعری بی عنوان 2- موسا مقدم
شعری بی عنوان 3- موسا مقدم
به پاییز - محمد محمودی
بخوان به نام گل سرخ - محمد رضا شفیعی کدکنی
براى زاد روز احمد شاملو - بیژن جوانفر
شعری بی عنوان - بیژن جوانفر
پل سزان - Paul Cézanne
خانه - منصوره اشرافی
بیزار - منصوره اشرافی

 

سپاس برای تمام دوستانی که با نوشته ها و مطالب خود، دیدگاه را به روز کردند. هم
چنان منتظر آثار ارسالی برای دیدگاه هستم.

/ 0 نظر / 67 بازدید