چه داند باد؟

چه داند باد؟
چه داند باد؟

که دریا بر آشفت

و پرندگان

بی حنجره

بر شاخه نشستند.چه داند باد؟

که صحرا سوخت

و ماهیان

فریاد زدند

آب ، آب !

 

            منصوره اشرافی    

 

/ 0 نظر / 6 بازدید