یک شعر

. 

 

گفتم ،

به آ بها می نگرم

تا اندوه دیوارهای متروک

و درختان خشکیده را

                از یاد برم.

 

 

در آب نگریستم

تصویر دیوارها و درختها

                  چه دلگیر بود!

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید