یک شعر

★ رخنه★
از هر شکاف و روزنی
می آیی
بی در
بی پنجره
بی قفل
بی حصار
بی بارو
و می تواند
تاریک ِ پلک های بسته ام
دریابد گرما و روشنی ات را.
منصوره اشرافی
/ 0 نظر / 63 بازدید