یک نقاشی - یک شعر

 

نقاشی رنگ و روغن بر بوم _ منصوره اشرافی

 

.

سنگ بر پشت و

       سنگ بر راه

این چنین میهمانم کردند.

 

سیب سرخی و

              سنبله ی گندمی

                                تاوانم.

زاده شدم

وا نهادنم

و این بی انتها

       سر نوشت من است.

  

 از کتاب "خورشید من کجاست؟  "  _ منصوره اشرافی                    

/ 0 نظر / 6 بازدید