یک شعر و یک نقاشی

 (نقاشی رنگ و روغن بر بوم_ ١٠٠ &٧٠ _ منصوره اشرافی)

.

در بی انتهای دور دست

گشوده بالهای نازک خیال.

چه هنگامه ایست

میان

       مرگ و زندگی

بازی روزگار.

 

آرامشی سترگ

و پیکاری مهیب.

 

جانهای سخت

ماواگه رشته های نازک مهر و عشق

وپیکرهای ستبر

 تنیده از احساس و ابریشم

              در غلاف آهن و فولاد.

 

آه آدمی

       آدمی!

چگونه دیدی و

              رها شدی

 در بی انتهای آبی های زلال.

 

گشوده شد بالهای نازکت

                     به ترنم نسیم

و بر آشفتی از  

              همهمه ی باد.

 

منصوره اشرافی

                          

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید