گفتگوي من با خبرگزاري هنر ايران

گفتگوي من با خبرگزاري هنر ايران:

شاعری که با زبان نقاشی شعر می‌نویسد / روایت منصوره اشرافی از دنیای هنر و ادبیات

http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-10/125155-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR05uM2duMlu-_2Pw5kI4Q2GWLBMIbIttWeWuZL-7BBE3Nhna62PWLnqCL0

/ 1 نظر / 61 بازدید
afasolhtv

به نام رحمبان، مهربان خدای جهان در این مجموعه جدید که چهارمین از سری مجموعه آگاهی های رهابخش است می پردازیم به عنوان کلی «آشتی و سلامتی» . تهیه شده در واحد تولید برنامه تلویزیون صلح و سلام ...................... حمایتها و نقد و انتقادات شما می تواند کمک شایانی نماید در بهتر و دوام داشتن این برنامه ها! من و ما و شما می توانیم دنیایی جدید و متفاوت از دیروز برای خود و دیگران بسازیم! . شما می توانید از طریق راها های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید: e.Mail: info@solhtv.com whatsapp: 004915215021480 Telegram:https://t.me/solhtvafa Facebook: www.facebook.com/solhtv Instagram: solhtvafa https://afasolhtv.persianblog.ir/