شعر

۱

***

 دریا را

آب می برد

و پرنده را

پرواز.

برای رهایی

خویشتن را باید

به کدامین سپردن؟

.

.

.

باید به سنگها نپیوست

باید به سنگها نپیوست

حتی هنگامی که

خورشید

هراسش را

پنهان می سازد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲

***

زن بودن

ضمیمه بودن.

نبود نش مهم است

بودنش

  زیاد مهم نیست.

 زن بودن

یعنی،

فرو خوردن

دم بر نیاوردن

در خود شکستن

فدا شدن

فدا کردن

حمایت کردن

دریغ نورزیدن

عشق ورزیدن

با مرگ 

         زنده بودن

با زندگی

          مردن

هیچ بودن  

           برای همه

همه چیز بودن 

                  برای هیچ ...

زن بودن

یعنی چه؟

 

 

 

دو شعر از کتاب: (این تاج خار)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

داستان‌های بهارات

هومن بابک‌، مترجم کتاب «داستان‌های بهارات»، در گفت و گو با خبرگزاری کتاب ایران، این کتاب را عصاره‌ای از بطن معرفت و معنویت مشرق زمین دانست. 

وی همچنین این داستان‌ها را دارای تشابهات قابل توجهی با معرفت ایرانی دانست
. ...ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید