براستی کدام یک از ما آیدینی پیش رو نداشته است

http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/yourphotos/story/2004/11/041103_she-javan.shtml

عکس از مهرسان جوان برگرفته شده از اینجا.

_________

"پدر؛ هیچ وقت شده است که از زمستان تا بهار را دویده باشی؟شماها مرده اید. شماها .

 اما من از زمستان تا بهار دویده ام . و چشمم مدام به آسمان و آفتاب بود...."

عباس معروفی را خیلی قبلترها با سمفونی مردگان اش شناختم و بعدها با فریدون سه پسرداشت ادامه اش دادم. دنیای عباس معروفی در این دو کتاب دنیایی دور از دسترس ما است دنیایی است که در آن شیدایی جایگاه بخصوصی دارد و معروفی با مهارت و هنرمندی تمام توانسته است این دنیا را در پیش روی ما با کلام به تصویر کشد .

 سمفونی مردگان او به واقع یک سمفونی تمام عیار است و از هنگامی که آغاز می شود تا آنگاه که پایان می پذیرد لحظه ای از تب و تاب نمی افتد ...قهر مانان او یک نفس و یک تنه روی در روی مرگ می ایستند و در نهایت با همان ابهت و شکوه و جلالی که در یک سمفونی یافت می شود به مرگ رخصت می دهند که بیاید و طومار زندگیشان را در نوردد.

 عباس معروفی بی شک قلم توانا و گزیده گویی دارد . او با سمفونی مردگان خود ثابت کرد که رهبر ارکستر چیره دست و قابلی است .

کدام یک از ما آیدینی پیش رو نداشته است، روح هنرمندی که به کسوت سوجی دیوانه اش درآورده ایم، به قتلگاهش برده ایم و با این همه او را جسته ایم و تنها و تنها در ذهن او زنده مانده ایم. کدام یک از ما؟

 _________

برخی مطالب مرتبط با سمفونی مردگان و عباس معروفی

سمفونی مردگان

عباس معروفی

نگاهی کوتاه

گفتگو

گفتگو

سمفونی مردگان

فروپاشی

زوال تاریخی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید