شعر

مهم این بود مثل حشره به دور خودت پیله نبندی
مهم این بود خودت را بسنجی
مهم این بود به این زندگی پست و زبون دل نبندی
مهم این بود که بودن و رفتن ات دست خودت باشد
مهم این بود بدانی برای چه هستی
مهم این بود برایت راه ِرفتن را نکشیده باشند
مهم این بود که به دلخواه عمل کنی
مهم این بود اعتقاد به عمل ات داشته باشی
و مهم تر از همه این بود که از خودت خرسند باشی،
یک خرسندی کامل.

--
منصوره اشرافی- از کتاب سکوت سپری شده

/ 0 نظر / 75 بازدید