یک شعر _ .

 

Roman Loranc was born in Bielsko-Biala, Poland, in 1956

.

 

چه دور،

            دور

و چه نزدیک

            نزدیک

                        می نمایید

ای یادهای من!

 

در خاکستر فسرده تان

آیا نسیمی

            خواهد دمید

تا جرقه ای شعله کشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید