دیدگاه هنری ادبی ششم منتشر شد

 

دیدگاه هنری ادبی ششم منتشر شد


Diego Rivera. From the cycle: Political Vision of the Mexican People (Court of Fiestas): Insurrection aka The Distribution of Arms. / El Arsenal -

Diego Rivera. From the cycle: Political Vision of the Mexican People (Court of Fiestas):Insurrection aka The Distribution of Arms. / El Arsenal - Frida Kahlo repartiendoarmas. 1928. Fresco. 2.03 x 3.98. Second floor, south wall. Ministry of Education, Mexico City, Mexico .

 


آخر بازی    احمد شاملو

انتهای تنهایی   بیژن باران


برگی از آلبوم   شهریار گلوانی

بی خوابی های ایرانی من ِ تُرک   علیرضا سیف الدینی


بیوگرافی دیگو ریورا     یوری ماتئوف - مهراوه جوان

پاییز بود و بی مهر!   نصرت الله مسعودی

پرنده و طناب   خسرو گلسرخی

حالا بلند فکر می کنم   اکبری شروه


در ساعت چهارو نیم   اسماعیل یوردشاهیان


زهره    علی عمادی

سخنرانی بهرام بیضایی   انیستیتو گوته 1356

سخنی در باب شعر  داریوش آزادمنش

سیم ها    فیلیپ لارکین- آرش توکلی

قصیده اشکها    فدریکو گارسیا لورکا

کشتی بیدار  شاپور احمدیماه عسل  علیرضا ذیحق

ماههای آخر   عباس صحرائی

یک وجب خاک خدا  پژمان رضایی

پاییدن بر عبث   منصوره اشرافی
/ 0 نظر / 6 بازدید