مخالفم با سخنی که  گفته شده ،« پرندگانی که در قفس بدنیا می آیند، پرواز برایشان بیماری ست.»  زیرا معتقدم که پرواز در ذات پرنده است.

/ 0 نظر / 59 بازدید