مرگ_ نازنین نظام شهیدی

زندگی؛هیچ شادییی در ان نیست.زندگی:کشاندن خویشتن رنج آلود است در دنیا.
اما هستی؛هستی شادی است .هستی :چشمه شدن است؛چشمه ای که جهان چون باران گرمی بر آن می بارد
.

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

نازنین نظام شهیدی شاعره معاصر هفته پیش در ۵۰ سالگی در گذشت.

درنگی می کند هوا

چون روی پلکهای تو می گذرد

پلک می گشایی؛باد می گذرد

درنگی نمی کندزمان

مگر ان لحظه ای که باز می کند

از میان تاریکی

برقی را که از لبخندی گمشده می اید...

....                                                  نازنین نظام شهیدی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید