سوال درباره مهرورزی

گفته شده چهار اصل دولت احمدی نژاد این است:

۱- عدالت گستری

۲-مهر ورزی

۳-خدمتگزاری

۴-پیشرفت مادی و معنوی

در مورد سه اصل سوالی نیست اما در مورد اصل (مهر ورزی) می تواند کسی توضیح بدهد؟

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک شعر

                                      لوح گور     (ویلیام فاکنر)

 

اگر غمی هست بگذار باران باشد

و این باران را

بگذار تا غم تلخی باشد از سر غمخواری.

و این جنگل های سرسبز

                            در این جای

 در آرزوی آن باشند

که مگر من ناگزیر به بر خاستن شوم

تا در درون من بیدار شوند.

 

من اما جاودانه بخواهم خفت

زیرا اکنون که من این چنین

در تپه های کبودی که بر فراز سرم خفته اند

بسان درختی

ریشه ها باز گسترده ام؛

دیگر مرگ 

            در کجاست؟

/ 0 نظر / 6 بازدید