شعر

*
پله
  پله
    پله،
نردبام شب
چه بلند است.
ماه در دستم
لحظه
    لحظه
آب می شود.
پله
  پله
   پله ،
چه دور
چه سنگین...
مبادا 
از دستم بیفتی
              ماه .
----------------------------
منصوره اشرافی- از کتاب «این تاج خار»
/ 0 نظر / 72 بازدید