یک شعر _ مرگ

مرگ

 

 

 

وقتی که مرگ

پا به پای تو

راه می رود،

می خورد،

می نوشد،

می خوابد،

عشق می ورزد،

غمگسار می شود،

دوستش بدار

چرا که برای تو

این همه

خود را خسته کرده است.

 

منصوره اشرافی

/ 0 نظر / 6 بازدید