یک شعر_ پاییز

 

پاییز

خزان،

و سکوت

که قرار نداشت.

 

صورت ها ابرست

تردید،برگ.

ملال،رنگ است

و شوق،

دسته گلی ست

هم چون خرگوشی

کز میان سبزه ای جست.

.

.

.

آه،

پاییز

پاییز

اندوهناک من !

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید