یک شعر

roman loranc

.

 

 

کودکی ام

 دوید

از سرازیری کوچه

 

بعد،

آن پایین

        آب شد.

 

جوانی ام

دوید

از سر بالایی کوچه

 

بعد،

آن بالا

    سنگ شد.

 

 

سنگ

فرو غلتید

          در آب.

 

و من چشمهایم بسته شد.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید