یک شعر _ بعضی وقت ها

 

 

 

 

 

 بعضی وقت ها

 

بعضی وقت ها،

              زندگی ارزان می شود

و همه آنرا

ارزانی تو می کنند.

بعضی وقت ها ،

                زندگی نایاب می شود

و برای همین ،

               آن را

                  از تو دریغ می کنند.

 

بوده است که

        زندگی را حراج کنند

وتو

در جیبت

یک سکه هم

          نداشته باشی.

/ 0 نظر / 16 بازدید