بی عنوان

خیلی چیزها برای گفتن وجود دارند اما قابل نوشتن نیستند.

خیلی چیزها هست که می خواهی بنویسی اما فکر می کنی اگر آنها را بنویسی نمایانگر  یاس و نومیدی و اندوه باشد و دوست نداری خوانندگانت را اندوهگین کنی.

خیلی چیزها را فکر می کنی و دوست داری بیان کنی اما می بینی که جایش اینجا نیست و یا در حوصله یک وبلاگ نمی گنجد.

خیلی چیزها برای گفتن و نوشتن وجود دارد اما اگر دوست نداشته باشی که خواننده نوشته هایت در  انتها هیچ در دستانش قرار گیرد. پس انچه را می نویسی که لاااقل فکر کنی چیزی عاید کند.

شاید هم زیاد سخت گیرم و شاید هم دچار خود سانسوری هستم.!!

/ 0 نظر / 6 بازدید