دو آهو

 

 

انبوه سر به مهر درختان

در سکون تابستان.

سایه گستران برگ

                     بر خاک.

 

دو آهو

از من

       می پرسند

گریز گاه کجاست؟

و صیاد

       کدام سوی؟

                          

/ 0 نظر / 52 بازدید