قبیله ام
با افسون هزار ساله
در کمین
و ساحران
رقصان آهنگ زمان
در پی فریب
این خواب و این ترنم لالایی
در هیچ گم شده ام
راه برده به جایی نایافت شده
پرتاب شده از میدانهای جاذبه،
                   در جستجوی
                               سرزمین هستی ام.
_________________
منصوره اشرافی
/ 0 نظر / 64 بازدید