سوال

باد و باران و گیاهی که تویی بر لب جوی

همه از کوچه مرا می خوانند

من از این بارانها ـ می دانم‌ ـ خانه ویران خواهد شد؛ ویران !

یاس ها ریخته اند

                زیر باران ها در کوچه رها

مثل مرداب بزرگی که در آن نیمه ی شب ها ؛ تنها

غوک ها می خوانند؛

و تو تنها می مانی

تا بدانی که چه ها می گذرد؛

من ازاین پنجره واری که سیاهست و بلند

به صدای تو ـ که جاری خواهد شد

                       که مرا تنها در کوچه رها خواهی کرد ـ

به صدای تورها می شوم از شاخه ی خویش

زیر باران ها در کوچه سنگی

                   ویران خواهم شد

زیر این پنجره واری که تماشا گه بادست و گیاهی تاریک

به جهان گذران می نگرم!

بادها در گذرند.

یاس ها منتظرند !

جوی گریانی و در بارانها می گذری

تا  تو می مانی و باران غریبی که زمین را

ویران خواهد کرد

آسمانی که به ما می نگریست

ماهتابی که به ما می تابید

                          همه در تاریکی ماندند

همه در باران فریاد زنان می گفتند:

یاس ها منتظرند!

و تو گریان می گفتی: یاس ها ریخته اند.

باد و باران و تماشای گیاهی که مرا می بیند!

من از این پنجره واری که سیاهست و بلند

به تو فریاد زنان می گویم:

یاس ها منتظرند!

 و تو گریانی و در باران ها می گذری.

خانه ویران خواهد شد

                     ویران  !

و گیاهی که تویی بر لب جوی؛

ریشه در آب روان خواهد شست.

یاس ها منتظرند

 من همین جا تنها خواهم ماند.

محمود مشرف تهرانی( م ـ آزاد )  ۱۳۸۴ـ۱۳۱۲

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

بعضی از آدمها برای هم دوستان بسیار خوبی هستند. ولی اگر قرار باشد زیر یک سقف با هم زندگی کنند ؛ نمی توانند همدیگر را تحمل کنند.

بعضی از آدمها با یکدیگر به خوبی می توانند زیر یک سقف زندگی کنند و همدیگر را براحتی تحمل می کنند؛ ولی اگر قرار باشد با هم دوست باشند نمی توانند دوستان خوبی باشند.

بعضی از آدمها برای همدیگر فقط یک دوست معمولی هستند و اگر قرار باشد زیر یک سقف با هم زندگی کنند یک زندگی معمولی خواهند داشت.

با بعضی از ادمها نه می توان دوست بود و نه می توان زندگی کرد.

حالا کدام دسته از این آدمها خوشبخت محسوب می شوند؟

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید