شعری از کتاب نفس ها پنهان

 

لبخند اندوه

پشت دریچه ی بهار

 

نه جیک جیک مستانه ی گنجشک ها

نه , غوغوی محزون قمریان غمگین

نه , صورتی عطر شکوفه

نه , سبزی ترد و براق علف

ونه , نسیم پاورچین

نخواهدش روبید

از فراخنای خاطره.

 

منصوره اشرافی- کتاب " نفس های پنهان "

/ 0 نظر / 7 بازدید