یک شعر

مردگان،
زنجیر شده در مرگ
اما،
بی مرگ
سرد و ساکت و صامت
میان دروازه ی رویاها
می نگرند ما را،
در ابدیتی پایدار.
_________________
منصوره اشرافی
/ 0 نظر / 66 بازدید