کاسبان روشنفکر نما !

کاسبان روشنفکر نما !

 

قبل تر ها فکر میکردم که کاسبی کردن و کاسبکارانه بر خورد کردن فقط مختص انهای است که این شغل را دارند و یا دست کم خصلت های این شغل را!

تازه صد رحمت به کسبه محترم چون در قبال کالایی مشخص از فرد پول می گیرند و الزاما هرکاسبی سر مشتری را کلاه نمی گذارد !

اما الان تازگیها به این نتیجه رسیده ام که می توان هر شغلی با کلی ادعای روشنفکری داشت و از هر کاسبی هم کاسب تر بود!

مثلا می توان گالری دار بود می توان ناشر بود می توان صاحب امتیاز یک نشریه بود و ...

قبل تر ها فکر می کردم که وقتی کسی مثلا گالری دارد بیشتر به هنر متعهد است تا به جیب خودش!

اما الان تازگیها به این نتیجه رسیده ام که جیب داشتن از همه چیز مهم تر است انهم از نوع بسیار گشادش...تصور بکنید یک کاسبی را  ؛ ببخشید یک گالری داری را که به محض پا گذاشتن در گالری اش  و در کمتر از ده دقیقه بدون اینکه نظر فرد را در موردپسند کردن یا نکردن فضای گالری جویا شود فورا دفتر و دستک اش را بیاورد تا قرادادبنویسد.

نمی دانم چطور  از دستش خودم را خلاص کردم!!

یاد اون گالری قبلی افتادم که پول ۶ روز را گرفت برای ۵ روز !

یاد اون  مغازه هایی افتادم که یک نفر دم درش ایستاده و به زور می خواهد آدمها را وادار کند که بروند داخل...

 

/ 0 نظر / 67 بازدید